Fellowship Untuk Aristotle & Tolkien

Andy Owen menerangkan perkara yang diceritakan oleh Aristotle.


Apa yang dilakukan oleh Falsafah Kepada Ahli Falsafah

Rohan Somji melihat akibat berfikir bagi tiga pemikir antik.


Tragedi Itu Athens

Alex Holzman melihat sejarah Golden Age Athens sebagai permainan dengan Pericles dan Socrates sebagai wira tragisnya.


Biarkan Plato Rancang Perkahwinan Anda!

Krista Rodkey menyusun rancangan perkahwinan daripada nasihat Plato tentang percintaan dan parti di Republik, Undang-undang, Simposium & Phaedrus.


Tindak Balas Stoik Terhadap Krisis Iklim

Matthew Gindin berpendapat bahawa Stoik mempunyai nasihat yang berguna untuk kita sekarang.


Hikmah Kejahilan

Daniel Silvermintz mahu kita menemui semula kebaikan kejahilan Socratic.