Makan Babi Bodoh

Marco Kaisth bertanya, bolehkah kejuruteraan genetik radikal mencipta ladang kilang beretika?


Adakah Bayi Pereka Masa Depan Kita?

Keith Tidman mendengar dialog kenabian tentang kelebihan dan kekurangan kanak-kanak kejuruteraan genetik.


Hubungan Doktor-Pesakit

Paul Walker memikirkan jenis hubungan terbaik antara doktor dan pesakit.


Kisah Henrietta

Vincent Lotz bertanya siapa yang harus mempunyai kuasa penentu ke atas sel seseorang selepas kematian mereka: keluarga mereka, atau komuniti perubatan?


Memaklumkan Orang Ramai Tentang Risiko Genetik Mereka

Jan Deckers dan Dominic Hall bertanya sama ada saudara-mara pesakit dengan penyakit genetik harus diberitahu bahawa mereka sendiri berada pada risiko yang lebih tinggi.


Bolehkah Kita Mempercayai Sains Perubatan?

Simon Kolstoe mengatakan bahawa semuanya tidak baik dengan perubatan.