Falsafah Minda: Satu Tinjauan

Laura Weed membawa kami melawat kontroversi minda/otak.


Kesedaran, Kerelaan Bebas dan Bahasa

Michael Langford bercakap tentang bahasa yang kita gunakan untuk bercakap tentang minda dan otak.


Etika Pada Otak

Vincent Di Norcia berteori bagaimana moral dijana oleh cara otak berfungsi.