Komik Berfikir dengan Danny Fingeroth

John Shelton Lawrence bertanya kepada penganalisis komik dan bekas editor rangkaian tajuk Spider-Man tentang apa yang menjadikan seorang adiwira, dari segi falsafah.


Komik dan Falsafah

John Lent meneroka tiga dimensi falsafah dalam komik 2D.