Socrates yang dihormati: Simposium tentang Kebijaksanaan

Setelah kembali dari pergantian Abad Keempat B.C. menjelang pergantian Twenty-First A.D., Socrates dengan penuh semangat telah menandatangani kontrak sebagai kolumnis Philosophy Now supaya dia boleh terus melaksanakan misi dialognya yang diilhamkan oleh ilahi.


Socrates Epicurus yang dihormati

Setelah kembali dari pergantian Abad Keempat B.C. menjelang pergantian Twenty-First A.D., Socrates dengan penuh semangat telah menandatangani kontrak sebagai kolumnis Philosophy Now supaya dia boleh terus melaksanakan misi dialognya yang diilhamkan oleh ilahi. Isu ini dia panggil dalam pasukan berkuda hippes, kawan.


Socrates yang dihormati

Setelah kembali dari pergantian Abad Keempat B.C. menjelang pergantian Twenty-First A.D., Socrates dengan penuh semangat telah menandatangani kontrak sebagai kolumnis Philosophy Now supaya dia boleh terus melaksanakan misi dialognya yang diilhamkan oleh ilahi.