Permainan Akhlak

Pemain Steve Brewer membincangkan strategi untuk tingkah laku etika yang mementingkan diri sendiri.


Socrates mengenai Konservatisme

Mordecai Roshwald membayangkan apa yang mungkin dikatakan oleh lalat Athens.


Persidangan Tidak Sengaja Mink dan Brace Mengenai Hujah Reka Bentuk

Mark Piper mereka bentuk hujah yang mempersoalkan hujah reka bentuk.


Solipsis Terbalik

Ray Liikanen mendengar dialog Socratic zaman moden.


Konspirasi Teori

Stephen Brewer secara senyap-senyap merekodkan dialog di mana Freya berhujah bahawa teori konspirasi adalah tidak logik, tetapi Orin tidak begitu pasti.