Menggodam Otak

Bolehkah kemajuan dalam teknologi tidak lama lagi memberi kita pengetahuan yang sempurna tentang minda lain? Bora Dogan menyiasat.


Fizikalisme & Kefahaman Empatetik

Michael Philips berhujah bahawa kemungkinan empati tidak serasi dengan idea bahawa dunia adalah fizikal melalui dan melalui.


Akhlak Pengasih Schopenhauer

Tim Madigan tentang orang bodoh yang mengajar belas kasihan.


Paradoks Empati

Ramsey McNabb untuk mengetahui perasaan orang lain.