Hegel, 'Bapa Sejarah Seni'?

Michael Squire meneliti idea sejarah Hegel tentang estetika.


Hegel Pada Masa Depan, Hegel Pada Masa Depan

Slavoj Žižek berkata Hegel tidak perlu menjadi seorang nabi untuk menunjukkan kita kepada hari esok yang lebih baik.


Pemahaman Hegel tentang Sejarah

Jack Fox-Williams menggariskan asas bagaimana sejarah berfungsi untuk Hegel.


G.W.F. Hegel: Satu Pengenalan

Matt Qvortrup memerhatikan pemerhati semangat dunia.


Kant, Konflik & Sejarah Sejagat

Terrence Thomson bertanya apakah konsep sejarah Kant boleh mengajar kita.