Apa yang Membuatkan Soalan Ini Lucu?

Jeffrey Gordon menyampaikan punch line.


Ketawa adalah Mesin Masa

Mark Weeks melihat sisi lucu animasi yang digantung.


Bolehkah Penagih Membantunya?

Piers Benn tidak dapat menahan diri untuk mengetahuinya.


Apa Maksudnya Menjadi Sejuk?

Thorsten Botz-Bornstein menghubungkan Stoicism dan Hip Hop.


Bolehkah Kita Bahagia?

Kathleen O'Dwyer berusaha untuk menakluki dirinya sendiri, dengan bantuan daripada Bertrand Russell.