Nietzsche & Heidegger: Laminate atau Separate?

Bill Cooke mengenai nilai kemanusiaan Nietzsche.


Pencahayaan Falsafah atau Khayalan?

Pakar Psikiatri Eva Cybulska memberikan tafsiran psikologi mengenai Kepulangan Abadi Nietzsche.


Nietzsche & Pengulangan Abadi

J. Harvey Lomax tentang cinta abadi.


Nietzsche 2000

Pengenalan oleh H. James Birx.


Nietzsche & Evolusi

H. James Birx melihat pengaruh Darwin yang mendalam terhadap falsafah dinamik Nietzsche.


Nietzsche & Nilai

Nietzsche menolak semua moral konvensional tetapi dia bukan seorang nihilis - dia meminta penilaian semula semua nilai. Alexander V. Razin menggambarkan jurang yang memisahkannya daripada ahli moral agung yang lain, Immanuel Kant.


Nietzsche & Jerman

Stefan Sorgner mengenai pengaruh Nietzsche yang masih kontroversi di tanah kelahirannya.


Nietzsche & Schopenhauer Mengenai Belas Kasihan

Timothy J. Madigan menerangkan perbezaan penting antara belas kasihan dan belas kasihan.