Kes Untuk Panpsychism

Philip Goff berpendapat bahawa segala-galanya mempunyai tahap kesedaran tertentu.


Teori Kesedaran Maklumat Bersepadu

Hedda Hassel Mørch bertanya: apakah itu IIT?


Monisme Neutral: Penyelesaian Lebih Waras kepada Masalah Minda/Badan

Sam Coleman mencari keseimbangan antara dua pandangan kesedaran yang melampau.


Adakah Kesedaran Menyebabkan Keruntuhan Kuantum?

Kelvin McQueen bertanya sama ada minda boleh mempengaruhi realiti fizikal secara langsung.