Zon Ahli Falsafah

Dan sekarang untuk sesuatu yang berbeza sekali lagi, Bruce: Chris Gill mendengar siaran radio falsafah dari Pedalaman.