Ia Tidak Sepatutnya Berlaku kepada Ahli Falsafah

Fiona Dalzell merasa sukar menjadi doktor haiwan falsafah.